Volvo Center työmaa

29.01.2016

Eke valitsi ME-perustukset urakoitsijakseen.

1.Mitkä asiat vaikuttivat päätöksessä valita me-perustukset urakoitsijaksi?

Aluksi olimme kiinnostuneita siitä että olitte ottaneet meihin aikaisemmin yhteyttä ja kertoneet kaikista ME:n toimintatavoista. Emme uskoneet että olisitte olleet valmiit tarjoamaan tätä vaativaa kohdetta johon EKE halusi urakoitsijan joka kykenisi mahdollisimman suureen kokonaisuuteen. Vaikka suunnitelmat olivat siinä vaiheessa puutteelliset saimme tarjouksen joka oli kiinnostava, sitten urakkaneuvotteluissa pystyimme yhdessä määrittämään melkoisen kokonaisuuden johon muut kilpailijat eivät olleet pystyneet vastaamaan. Näillä perusteilla päädyimme esittämään tilaajalle ME:tä kohteen Urakoitsijaksi. 

2. Oletteko olleet tyytyväisiä me-perustuksien palveluun ja käytännön toimintaan?

Kohteen vaativuuden huomioon ottaen olemme olleet tyytyväisiä pääosin koko palveluun ja ME:n käytännön toimintaan. Lisäksi ME:n kyky ottaa vastaan myös palautetta on ollut hyvä ja jopa kiitettävä. Tarjoamanne resurssit kaikista suunnittelu haasteista huolimatta ovat edistäneet projektia hyvin. Joka tapauksessa olemme edenneet kohteen hankaluudet huomioon ottaen hyvin ja suunniteltua aikataulua tukien, haasteita on ollut mutta niihin on pystytty vastaamaan. 

3. Suosittelisitteko me-perustuksia muille?

Ei voi olla suosittelematta, vaikka joskus pientä taistelu väsymystä on havaittu. Jatkoimmehan me myös ME:n kanssa seuraavassa kerrostaloprojektissa. 

-- t- Tapio K