Anturat ja maanvaraiset perustukset

Maanvaraisia perustuksia tehdään kantavalle maaperälle. Koko Suomea ajatellen maanvaraisia perustuksia tehdään eniten. Maanvaraiset perustukset voidaan tehdä valuperustuksina tai harkoista. Valuperustukset ovat kestävä perustusratkaisu, joka on helposti ja kustannustehokkaasti toteutettavissa. Valuperustukseen voidaan tehdä erillinen antura, mutta kaikilla tonteilla se ei ole tarpeen. Useilla talotehtailla muuttovalmistaloihin kuuluu tämä perustusratkaisu.

Galleria